Föreningsstämman godkände fusionsplanen

Arbetet med den planerade fusionen mellan Hjortronstället 1 och 2 går framåt. 29 augusti hölls informationsmöte om fusionen med ett fyrtiotal närvarande medlemmar, och på de efterföljande extra föreningsstämmorna beslutades enhälligt i båda föreningarna att godkänna fusionsplanen och att ansöka hos Bolagsverket om att få genomföra fusionen. Nu återstår bara att hålla ytterligare en extra föreningsstämma i vår förening som bekräftar beslutet. Den stämman kommer att hållas den 19 september, i anslutning till styrelsens ordinarie styrelsemöte. Kallelse kommer separat.

I Hjortronstället 1 behövs ingen andra stämma som bekräftar beslutet, så efter vår andra stämma kommer fusionsprocessen fortsätta. Förhoppningen är att fusionen ska kunna vara genomförd kring årsskiftet.