Motioner till årsstämman ska in senast 30 september

Enligt stadgarna §22 ska motioner och andra frågor som medlem vill ta upp på årsstämman skickas in senast 30 september. Skriv ditt förslag med bakgrund, motivering och en eller flera att-satser som stämman kan ta beslut om, och skicka det till styrelsen@hjortronstallet2.se.