Kallelse till femårsbesiktning

5-årsbesiktning genomförs 19–20 mars

I slutet av mars är det fem år sedan första inflytt i föreningen, och därför har det blivit dags för besiktning av hela fastigheten för att hitta fel som ska åtgärdas på byggherrens bekostnad inom den femåriga byggarantin. Besiktningen kommer att utföras av besiktningsföretaget Sustend AB. Representanter från styrelsen och från byggherren Lindbäcks Bygg kommer också att delta i besiktningen.

Viktigt att alla fel finns med i besiktningsprotokollet

Efter besiktningen kommer besiktningsmannen att utfärda ett besiktningsprotokoll. Det är det dokument som bevisar att felen upptäckts inom tiden för garantin och därför kan ersättas inom ramen för garantin. Fel som inte kommer med i besiktningsprotokollet kommer du som lägenhetsinnehavare få åtgärda på egen bekostnad, så det är väldigt viktigt att vi får tillträde till lägenheten på utsatt tid och att alla fel som du upptäckt dokumenteras.

Fyll i formulär med din lägenhets fel i förväg

Inför besiktningen samlar vi in uppgifter om vilka fel som finns i respektive lägenhet. Formuläret hittar du här på hemsidan. Vi behöver få in dina svar senast 15 mars.

Var hemma eller sätt dörrlåset i serviceläge vid besiktningstiden

Om du inte har möjlighet att vara hemma och vara med på besiktningen kan du sätta dörrlåset i serviceläge. När du låser dörren drar du då ut nyckeln i läge ”klockan 10” istället för rakt upp. Då kommer vi in i lägenheten med vår servicenyckel, som styrelsens representant kommer ha med på besiktningen. Glöm inte att stänga av eventuellt larm.

 

 

Se när vi kommer till din lägenhet

Här nedanför finns en tabell över vilken tid vi planerar att komma och besiktiga din lägenhet. Vi reserverar oss för smärre tidsförskjutningar i schemat på grund av händelser utanför vår eller besiktningsmannens kontroll.

19 mars

Lägenhet   19 mars
E 1001 Stallg 30 08:45
E 1002 Stallg 30 09:00
E 1003 Stallg 30 09:15
E 1004 Stallg 30 09:30
E 1005 Stallg 30 09:45
E 1101 Stallg 30 10:00
E 1102 Stallg 30 10:15
E 1103 Stallg 30 10:30
E 1104 Stallg 30 10:45
E 1105 Stallg 30 11:00
E 1201 Stallg 30 11:15
E 1202 Stallg 30 11:30
E 1203 Stallg 30 11:45
E 1204 Stallg 30 13:00
E 1205 Stallg 30 13:15
E 1301 Stallg 30 13:30
E 1302 Stallg 30 13:45
E 1303 Stallg 30 14:00
E 1304 Stallg 30 14:15
E 1305 Stallg 30 14:30
H 1002 Mönstringsv 1 14:45
H 1101 Mönstringsv 1 15:00
H 1102 Mönstringsv 1 15:15
H 1201 Mönstringsv 1 15:30
H 1202 Mönstringsv 1 15:45

 

 

20 mars

Lägenhet   20 mars
H 1301 Mönstringsv 1 08:30
H 1302 Mönstringsv 1 08:45
H 1401 Mönstringsv 1 09:00
H 1402 Mönstringsv 1 09:15
G 1001 Mönstringsv 3 09:30
G 1002 Mönstringsv 3 09:45
G 1101 Mönstringsv 3 10:00
G 1102 Mönstringsv 3 10:15
G 1201 Mönstringsv 3 10:30
G 1202 Mönstringsv 3 10:45
G 1301 Mönstringsv 3 11:00
G 1302 Mönstringsv 3 11:15
G 1401 Mönstringsv 3 11:30
G 1402 Mönstringsv 3 11:45
H 1002 Mönstringsv 3 13:00
F 1001 Mönstringsv 5 13:15
F 1002 Mönstringsv 5 13:30
F 1101 Mönstringsv 5 13:45
F 1102 Mönstringsv 5 14:00
F 1201 Mönstringsv 5 14:15
F 1202 Mönstringsv 5 14:30
F 1301 Mönstringsv 5 14:45
F 1302 Mönstringsv 5 15:00
F 1401 Mönstringsv 5 15:15
F 1402 Mönstringsv 5 15:45