Utredning av ventilation

Arbetet med att utreda och åtgärda ventilationen i hus 1 (Oxenstiernas allé) och 2 (Skördegatan) går så sakteliga framåt. Bakgrunden är att Lindbäcks inte fått någon godkänd OVK vid 2- eller 5-årsbesiktningarna. Styrelsen har haft regelbundna möten med Lindbäcks om problemet men processen har varit långsam. I början av oktober var den tyska tillverkaren av ventilationssystemet i alla fall på plats och undersökte systemet, och vi inväntar nu besked från Lindbäcks om hur de går vidare. Vi kommer i samband med injusteringen och mätningen att behöva tillgång till alla lägenheter, framför allt på Oxenstiernas allé, men eventuellt även på andra adresser. Mer information om det kommer så snart vi har den.