Utökad fastighetsförvaltning hos Fastighetsägarna

Vår största leverantör och samarbetspartner är Fastighetsägarna Service Stockholm som tidigare har skött såväl fastighetsskötsel som -förvaltning för båda de gamla föreningarna samt för samfälligheten, som har hand om garaget. Vi har därför nu omförhandlat avtalen för att slå ihop dem och få en än mer sammanhållen kontroll över vår fastighet, och Fastighetsägarna har nu helhetsansvar för såväl förvaltning, drift och energi. Har du frågor om fastighetsförvaltningen är du alltid välkommen att ta kontakt direkt med Fastighetsägarna.

Sammanslagningen av avtalen har gjort att vi sparar ungefär 30 000 kr/år, jämfört med före fusionen.