Kallelse till årsstämma 27 november

Den 27 november är det dags för årsstämma i föreningen. Alla medlemmar kallas att närvara på stämman.

Stämmohandlingarna finns här.

Väl mött!