Önskemål om att kunna låsa in dyrare cyklar

Vi har uppfattat att det finns önskemål om att utöver de befintliga cykelförråden kunna ha någon form av ytterligare inlåsning, som kan hyras separat av de som har dyrare cyklar där försäkringen kräver det. Vi håller därför på att se över vilka lösningar som finns och vilka utrymmen vi har i vår fastighet som skulle kunna lämpa sig väl för detta ändamål.