Sopning av garaget 20 april

Den 20 april är det dags för sopning av garaget. Mer information kommer separat, men under tiden sopningen pågår är det viktigt att garaget är tomt på alla bilar. Observera också att det inte är tillåtet – varken under sopningen eller annars – att förvara någonting annat än sin bil på parkeringsplatsen. Förbudet mot att förvara lösa föremål på garageplatserna har att göra med brandskyddet, som vi är tvungna att rätta oss efter enligt lag.