Välkommen till föreningens Facebook-grupp

För att stärka grannsammanhållningen i vårt kvarter finns nu en Facebookgrupp där alla boende i föreningen får gå med. Syftet med gruppen är att skapa en kontaktyta mellan oss grannar för att göra det ännu trevligare att bo här. Facebookgruppen drivs inte av styrelsen, utan styrelsens informationskanal är fortfarande den här hemsidan och medlemsbreven.

Föreningens Facebookgrupp hittar du om du söker på “Brf Hjortronstället (Ursvik)”.