Årsstämman försenad till december

Årsstämman som normalt hålls i slutet av november varje år kommer i år att hållas helt digital på grund av spridningen av covid-19, i enlighet med den tillfälliga lag som regeringen lagt fram om stämmor i bolag och föreningar. Eftersom stämman blir helt digital är det krav på poströstning till stämman. Poströstningen ställer högre krav på kallelsen till stämman, eftersom alla beslutsunderlag måste finnas med i den, till exempel årsredovisningen och revisionsberättelsen som vi fortfarande väntar på att få tillbaka från revisorn.

Vi återkommer med mer information om när stämman kan hållas.