Senaste nytt om solpanelerna

Foto: Andreas Gücklhorn/Unsplash.com

Arbetet med solpanelerna fortsätter. Vi har ännu inte fått bygglovet klart från Sundbybergs stad. Några detaljer i projekteringen behövde kompletteras innan bygglovet kunde beviljas, och vår leverantör Ecokraft håller därför på att uppdatera ritningarna och projektet. Så snart vi vet säkert hur uppdateringarna kommer se ut kommer vi med mer information om det.
Även arbetet med att installera IMD för elen är igång. Åtgärden ligger nu hos Vattenfall som ska svara vår installatör om när de kan byta mätarna i källaren. Installatören kommer att meddela respektive lägenhet separat om mer detaljer om när bytet kommer ske. Under bytet kommer lägenheten tyvärr vara strömlös en kortare period.