Digital stämma med poströstning

Årsstämman som vi normalt håller i november blir i år helt digital, på grund av det rådande smittläget i covid-19-pandemin. På grund av det har det ställts andra krav på handlingarna i kallelsen, och stämman har därför blivit försenad eftersom vi behöver vänta in revisionsberättelsen. Nu finns alla handlingar tillgängliga, kallelse har satts upp i alla entréer och inom kort kommer poströstningen att öppna.

Mer information om stämman och hur du röstar finns här.