Status om solpanelerna

Arbetet med de solpaneler som ska installeras på taket fortgår, men är dock försenade på grund av flera handläggarbyten inom Stockholms Stad. Styrelsen har inte fått något aktuellt datum för installering. Mer information kommer, när styrelsen vet mer i ärendet.

 

Mvh

Styrelsen