Inbrott, brand & SOS-larm

Inbrott, brand & SOS-larm

Det är viktigt att fundera över och planera för att förebygga samt förhindra allvarliga risker som kan hända med och i din lägenhet gällande inbrott och brand.

Grannsamverkan hjälper också väldigt mycket genom att alla kan hjälpas åt att vara uppmärksamma på rök, tjut, larm, bankande, personer som rör sig inom och utanför våra fastigheter mm. Att ha koll på läget helt enkelt.

Om något oväntat och ovälkommet skulle drabba dig och din medlemmar i ditt boende, så finns följande åtgärder som du själv kan ta till, för att avhjälpa riskerna.

Tex ökar inbrottsligor i olika områden – inte bara i Sverige, men även utomlands, vilket gör att grupper och inivider som vill åt dyrbar egendom, planerar och agerar när boende inte är hemma. Men det kan tyvärr även hända, när man är hemma.

För att förhindra inbrott, finns möjliga åtgärder du kan ta till dig:

 • Ha inte dyrbar egendom i ditt boende
 • Försäkra dyrbarheter, såsom smycken, pass o dyl
 • Oftast är det i sovrum som många inbrottstjuvar brukar ha fokus på, där man oftast vet att folk gömmer t ex smycken och pass. Försvåra för inbrottstjuvar genom att inte ha sådant i sovrum. Helst inte alls i hemmet
 • Ha inte nyckeln hängandes kvar vid fönsterlås o dyl, utan ta bort nyckeln och placera dem på ett strategiskt ställe
 • Införskaffa sensorlampa till altan/balkong
 • Läs mer här https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/bostadsinbrott/
 • Att investera i ett larmbevakningssystem hjälper väldigt mycket genom att skrämma bort inbrottstjuvar och larma till SOS-larm

 

För att förhindra o/e förebygga brand, finns möjliga åtgärder du kan ta till dig:

 • Se till att din brandvarnare fungerar varje månad genom att testköra den. Fungerar den inte, ska du byta ut batteriet till ett nytt
 • Köp in en brandsläckare, och placera det på ett strategiskt ställe
 • Köp in en brandfilt, och placera det på ett strategiskt ställe
 • Köket brukar oftast vara en plats där branden startar först
 • för alla som har gasolgrillar; gasoltuber ska finnas utomhus, och inte inomhus
 • Släck ljus när ingen är hemma
 • Var mentalt förberedd i vad som kan hända vid ev brand, och hur du/medlemmar i hushållet bör agera, t ex se över utrymningsvägarna
 • Om ni är flera i hushållet, är det bra att träna på vad som ska göras, om man ska samlas i en samlingsplats mm
 • Läs mer här https://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/brandskydd/brandvarnare/
 • Läs mer här https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/brandskydd-i-lagenhet/
 • Det går också att ansluta sig till ett larmbevakningssystem som avhjälper genom att ha direkt kontakt med SOS-larm

 

Och kom ihåg! Om något av ovanstående har drabbat dig, dina hushållsmedlemmar o/e ditt boende, kontakta din hemförsäkring, Brandförsvaret och ev Polisen för att starta igång en anmälan snarast möjligt.