Hjälpa varandra att hålla rent 

Hantering av sopor o dyl – grannsamverkan

Som ni vet, så har vi Anticimex som leverantör för översyn av olika förebygganden kring skadedjursbekämpning. Detta är väldigt normalt i bostadsområden, och kan alltid förebyggas med hjälp av allas engagemang, för att minska kostnader och för att det därmed ska se snyggt och fräscht ut för oss alla – äldre som yngre.

På vår senaste inspektion var aktiviteten av skadedjur lägre än tidigare, vilket är positivt. Detta innebär att vi inte behöver bekosta mer än det vi gör idag. Men detta är bara statusläget idag. Det varierar hela tiden.

En del saker kan vi påverka, och andra inte lika mycket. De saker vi kan påverka är t ex:

  • att inte slänga soppåsar på mark och gräs
  • att inte ha kvar matrester när man är utomhus och äter/fikar
  • att inte slänga saker som kan gnagas på vid buskar, t ex fimpar, snusloskor, tygmaterial av olika slag mm

En del av dessa saker är förbipasserande som slänger, andra är vi själva som slänger. Kanske har barnen i familjen omedvetet råkat slänga ut något genom fönstret.

Om vi alla kan hjälpas åt tillsammans, dvs att plocka upp saker när vi ser dem ligga på mark, gräs och buskage, så får vi det snyggt och det blir extra trevligt att bo i vår bostadsrättsförening. Vi vet annars också, att vår förening är en väldigt attraktiv förening av bo i, vilket vi gillar att höra.

Snart har vi också en städdag inplanerad för hösten, håll utkik i nyhetsbreven på när det blir av. Under tidigare städdagar har det varit bra uppslutningar med trevliga sociala samtal i kombination med städning. Det ser vi fram emot igen, med båda vuxna och barn!

Mvh

Styrelsen