Avfall och sophantering

Varje boende har själv ansvar för att sortera och slänga sitt avfall, och i Brf Hjortronstället 2 har vi väldigt goda möjligheter att göra det på ett enkelt sätt, nästan oavsett vad det handlar om för avfall. I Sundbyberg är det det kommunala bolaget Sundbyberg vatten & avfall AB, SAVAB, som har hand om sophanteringen, och de erbjuder flera smidiga tjänster för att samla in avfall.

Hushållsavfall, matavfall och tidningar
Hushållsavfall, matavfall och tidningar slängs direkt i de tre sopnedkasten på innergården och förs sedan med sopsug till sopsugsanläggningen på Gamla Enköpingsvägen. Det minimerar behovet av att köra runt med sopbilar i området, vilket är väldigt skönt för oss boende. Tänk på att inte slänga för stora saker i sopnedkasten, då det lätt blir stopp vilket är väldigt kostsamt för oss. Det du slänger ska med lätthet gå ner i sopnedkastet på alla ledder. Läs mer om sopsugen i Ursvik.

Papperspåsar för matavfall, och hållare till dem som passar under diskbänken, finns att hämta i slussen mellan trapphus och garage i källarplan på Mönstringsvägen 1 och 5.

Förpackningar
Förpackningar slängs på återvinningsstationer (gröna containrar) som finns runtom i kommunen, till exempel vid Aktivitetsparken i korsningen Milstensvägen/Ursviksvägen eller vid Kvarnkullens återvinningscentral (ÅVC) på Enköpingsvägen 129. Sundbybergs Stad har också en mobil återvinningscentral som går runt på schema runtom i kommunen. Läs mer hos Sundbybergs Stad (SAVAB).

Grovsopor
Grovsopor är sådant som antingen inte får plats i hushållssoporna, eller som inte ska läggas där för att det inte är brännbart, till exempel dricksglas, stekpannor, speglar, porslin, manuella verktyg, pärmar och möbler. Däremot hör inte bygg- och rivningsavfall hit. Grovsopor kan lämnas på Kvarnkullens återvinningscentral på Enköpingsvägen 129, mobila återvinningscentralen eller hos ReTuren som bland annat stannar utanför Handlar’n på Ursviks Allé 14 ungefär en gång i månaden. Läs mer hos Sundbybergs Stad (SAVAB).

Elavfall och farligt avfall
Elavfall och farligt avfall hämtar Sundbybergs stad kostnadsfritt vid din dörr två gånger i månaden, genom tjänsten Returkassen. Du måste ha minst fem saker att slänga och beställer själv hämtning, senast dagen innan. Elavfall och farligt avfall kan också lämnas på Kvarnkullens återvinningscentral och på mobila återvinningscentralen. Läs mer hos Sundbybergs Stad (SAVAB).

Bygg- och rivningsavfall
Som bygg- och rivningsavfall räknas till exempel fasta installationer som badkar, handfat, element, dörrar och värmepumpar, och byggmaterial som tegel, tryckimpregnerat trä, cement och asbest. Det gäller även motorer, bensindrivna gräsklippare och bildelar. Bygg- och rivningsavfall lämnar du på Kvarnkullens återvinningscentral på Enköpingsvägen 129.

 

Användbara länkar: