Beställa nya nycklar

Du som vill beställa fler nycklar till din lägenhet kan göra det direkt hos Bysmeden Lås AB/BBGruppen på Viderögatan 3 i Kista.

Innan du åker dit måste du meddela styrelsen:

  • Ditt lägenhetsnummer
  • Hur många nycklar du vill kopiera

så att vi kan meddela BBGruppen att det är okej.

Ta med:

  • legitimation
  • lägenhetsnyckeln som du vill duplicera
  • senaste avgiftsavin från föreningen (endast den person som står på avin kan beställa nycklar).

Förutsatt att de har nyckelämnet i lager tillverkar de nyckeln direkt och du betalar på plats. En nyckel kostar för närvarande cirka 260 kronor inklusive moms.