Beställa nya nycklar

Du som vill beställa fler nycklar till din lägenhet kan nu göra det direkt hos Bysmeden Lås AB på Viderögatan 3 i Kista.

Ta med:

  • legitimation
  • lägenhetsnyckeln som du vill duplicera
  • senaste avgiftsavin från föreningen (endast den person som står på avin kan beställa nycklar).

Förutsatt att de har nyckeltypen i lager tillverkar de nyckeln direkt och du betalar på plats. Du behöver inget särskilt godkännande från styrelsen för att göra fler kopior av lägenhetsnyckeln.