För mäklare

Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna som vi får av mäklare och övriga intressenter. Om du inte kan hitta svar på din fråga här nedan eller på övriga sidor i menyn till vänster så är du välkommen att kontakta oss.

Sidan senast reviderad 2021-08-04

Har ni planerat några större renoveringar?

Nej, vi planerar inte att göra några större renoveringar eftersom våra hus är så pass nya.

Finns det några hyresrätter kvar?

Nej, vi har inte haft några eftersom det är nyproducerade bostadsrätter.

Vilken typ av avskrivningar använder föreningen?

Vi tillämpar linjär avskrivning. Mer information om detta finns i vår årsredovisning.

Tar föreningen ut överlåtelse- och pantsättningsavgift? Vem betalar överlåtelseavgiften?

Vår fastighetsförvaltare Fastighetsägarna tar ut både och, pantsättningsavgift och överlåtelseavgift. Köparen betalar överlåtelseavgiften och den läggs då på första avin. Pantsättningsavgift betalas per lån.

Har ni planerat några förändringar av avgiften?

Nej, vi planerar inga förändringar av avgiften.

Vad ingår i avgiften?

I avgiften ingår värme, vatten, förråd samt Comhems grundutbud för TV, bredband och telefon.

Vad har ni för leverantör av bredband och tv?

Fastigheten är ansluten till Comhem via fiber.

Har ni några gemensamma utrymmen?

Det finns barnvagns- och cykelrum i varje trapphus. Vi har även en gemensam innergård med gräsmattor och en mindre lekplats med sandlåda. I garaget finns plats för cykelmek och föreningen har en hobbyverkstad för enklare snickeriarbeten och målning.

Har ni några andra lokaler?

Vi har en lokal som vi hyr ut till Svenska kyrkan.

Finns det förråd som tillhör lägenheten?

Alla lägenheter har ett förråd i källaren.

Har ni några garageplatser eller annan typ av parkering?

Det finns ett garage under innergården där boende i föreningarna kan hyra plats. Det kostar ca 1000 kronor i månaden. Det finns även några fåtal platser för MC. Annars finns parkeringar längs med gatorna i området och boende kan avlägga boendeparkeringsavgift månadsvis hos kommunen.

Accepteras juridisk person som köpare?

Ja, om samtliga styrelseledamöter godkänner det.

Är föreningen en så kallad äkta bostadsrättsförening?

Ja.

Byggnadsår?

2013

Äger föreningen marken eller upplåts den med tomträtt?

Föreningen äger marken

Är det 2-glas eller 3-glas fönster?

Xceed Inåt 2+1 glas – Miljö

Till vem och på vilken adress skickar vi ansökan om medlemskap?

Ansökan skickas till styrelsens postadress för påskrift:

Brf Hjortronstället
Skördegatan 4
174 63 Sundbyberg

Skicka gärna en kopia av ansökan till styrelsen@hjortronstallet.se, för att säkerställa att ansökan inte kommer bort på posten. Vi har ungefär en månads handläggningstid.