Kontaktformulär

För att kontakta styrelsen, fyll i detta formulär. Det kan handla om förslag eller synpunkter om föreningen.

Felanmälningar ska skickas till vår fastighetsförvaltare på Fastighetsägarna Stockholm AB. Klicka här för att komma till felanmälan.

Frågor om avisering av årsavgift, frågor om hyra av parkeringsplats eller om mäklarbild, pantsättning eller liknande skickas till vår hyreshandläggare på Fastighetsägarna Stockholm AB på ida.grek@fastighetsagarna.se.

Om du har frågor av teknisk karaktär på huset eller din lägenhet kan du kontakta vår tekniska förvaltare Cecilia Andersson, cecilia.andersson@fastighetsagarna.se.