Om Stora Ursvik

Småstadskänsla med liv och rörelse

Alla vi som är med och skapar Ursvik drivs av samma sak; att med omtanke om invånarna skapa ett område med trivsamma kvarter, varierad arkitektur, vackra och gröna omgivningar och en service som gör tillvaron enkel och bekväm. Här blandas villor, radhus och flerfamiljhus med butiker och service, natur och rekreationsområden. Allt för att skapa trivsel och bekvämlighet i vardagen. I området finns också goda möjligheter för småföretagare att hitta en stimulerande plats att arbeta på. I kombination med servicen och den stora bostadsvariationen, ger detta oss ett område som är livligt och befolkat både dag- och kvällstid.

God arkitektur och konst

Vi lägger stor vikt vid rummen mellan husen, övertygade om att det är där trivsel och trygghet skapas. Mycket kretsar självklart kring arkitekturen, naturen och alla platser för aktivitet och umgänge, men också kring den ambitiösa och närmast unika konstsatsning som vi gör i området. Konsten kommer att ge Ursvik en helt egen karaktär och bidra till trivseln i området på ett fantastiskt sätt.

En blandning

För oss är det viktigt att skapa ett område som är blandat i ordets verkliga bemärkelse – blandat både till innehåll och till befolkning. Och det känns verkligen som att vi är på gång att lyckas med detta. De som redan nu har flyttat hit, eller som står i kö för en bostad här, är allt från förstgångsköpare till pensionärer. Många barnfamiljer men också många ensamstående. Både svenskar och personer med utländskt påbrå. Det tror vi är en god garant för att det ska bli en härlig och omväxlande plats att bo på!

www.ursvik.se