Parkering

Du som bor i föreningen kan antingen hyra parkeringsplats i vårt garage som ligger under husen (infart från Skördegatan 4) eller parkera på någon av gatorna i området.

Garage
En garageplats kostar cirka 1000 kronor i månaden. Om du är intresserad av en plats, kontakta kundservice@fastighetsagarna.se.

Laddplatser för elbil
Vi har åtta parkeringsplatser med laddstation för elbil, med typ-2-uttag och normal destinationsladdningseffekt. Kontakta Ida Grek på Fastighetsägarna (kontaktuppgifter ovan) för att anmäla ditt intresse för elbilsplats. Elbilsplatserna kostar för närvarande 400 kr extra per månad i schablonavgift som täcker både elförbrukning och utrustningskostnad.

Boendeparkering på gatumark
Att parkera på gatorna i området kostar 600 kronor per månad om du har ett parkeringstillstånd. Både tillståndsansökan och avgiftsbetalning sker direkt till Sundbybergs stad via webbtjänsten: www.sundbyberg.se/boendeparkering

Korttidsparkering på gatumark
Det går även bra att parkera kortare tid på de markerade parkeringsplatserna längs gatorna i området och betala parkeringsavgift, utan boendeparkeringstillstånd. Tänk på att det är parkeringsförbudszon i hela Stora Ursvik och att parkeringsförbud råder där det inte finns särskild skylt om parkeringsplats. Parkeringsförbud råder också i pocket park på Stallgatan. För att rapportera felparkerade bilar, kontakta Sundbybergs stad.