Medlemskap, stadgar och ordningsregler

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Tänk därför på att vara rädd om och vårda föreningens egendom.

Stadgar

Stadgarna är viktig information för dig som medlem i Brf Hjortronstället och innehåller de regler som gäller rent juridiskt. I dessa regleras både dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavare och medlem i föreningen.

Föreningen antog nya stadgar under 2019. Skriv gärna ut stadgarna och förvara i din orange Bopärm. Bopärmen lämnar du i lägenheten den dag lägenheten går över till en ny bostadsrättshavare.

Ladda ner: Stadgar antagna 20191127 Brf Hjortronstället

Ordningsregler

Föreningen har antagit ordningsregler för att hålla vår gemensamma bostadsmiljö trevlig och gemytlig. Alla medlemmar måste följa ordningsreglerna, och medlemmar ansvarar också för att gäster eller andra som de tar till kvarteret också respekterar ordningsreglerna.

Ladda ner ordningsreglerna som pdf.

Underhållsansvar

Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Underhållsansvaret framgår av bostadsrättslagen, 7 kap. 2, 4 och 12 §§. Enligt dessa bestämmelser ska du som bostadsrättsinnehavare genomföra de reparationer och underhållsåtgärder som krävs för att hålla lägenheten i gott skick. Underhållsansvaret gäller oavsett om skadan orsakats av eget, annans vållande eller genom en olyckshändelse. Du ansvarar även för att arbetet utförs på ett fackmässigt sätt.

Mer om underhållsansvaret i stadgarna

I paragraf 29–48 i föreningens stadgar hittar du mer specificerad information om vad du som bostadsrättsinnehavare i vår förening har för ansvar när det gäller underhåll.

Trivselregler

Föreningen har antagit ordningsregler för att hålla vår gemensamma bostadsmiljö trevlig och gemytlig. Alla medlemmar måste följa ordningsreglerna, och medlemmar ansvarar också för att gäster eller andra som de tar till kvarteret också respekterar ordningsreglerna.

Alla är alltid skyldiga att visa sina grannar hänsyn och störa dem så lite som möjligt. Dessutom ska  särskild hänsyn visas klockan 22.00–07.00.

Fest

Att ha en fest hemma är något trevligt som självklart är tillåtet. Tänk bara på att just fest och hög musik är den vanligaste orsaken till klagomål. Sätt gärna upp en lapp i entrén och informera dina grannar om festen i förväg. Om en granne festar och stör sent på natten – knacka på och säg till. Finns det skäl, till exempel om störningarna är återkommande, kontakta styrelsen. Om situationen är akut, kontakta polisen direkt.

Grillning

Grillning är tillåten på de gasolgrillar, enbart Weber Spirit E-210, som finns på uteplatser och balkonger in mot gården. Det är inte tillåtet att grilla någon annanstans på gården och inte heller med kol.

Städa på gården

Självklart städar vi upp på innergården när våra barn har lekt klart för dagen. Vi tar reda på eventuellt annat skräp. Det är inte tillåtet att rasta hundar på innergården.

Rökning

Tänk på att alltid visa hänsyn till dina grannar och ta hand om cigarettfimparna om du röker utomhus. Observera att fimpar absolut inte får kastas ut från balkong eller fönster, då de kan skada förbipasserande personer och bilar parkerade på gatan. Rökning är ej tillåtet i entréer, trapphus, hissarna, förrådsutrymmen eller i soprummet på grund av allmän trivsel och brandrisk. Rökning är också enligt tobakslagen förbjuden på stora delar av innergården eftersom vi har en lekplats där.

Viktigt!

Den som inte följer dessa trivselregler, föreningens stadgar och ordningsregler eller andra anvisningar, riskerar att erhålla antingen en varning från styrelsen eller att styrelsen vidtager rättslig åtgärd som i slutändan kan leda till att medlemmen tvingas att flytta från föreningen.

Policy kring markiser och balkongskydd

Föreningen har antagit en policy kring markiser och balkongskydd. Markiser och balkongskydd tillåts endast om:

  1. tyget är enfärgat i mellangrå färg, motsvarande färgen på fläktkåporna på balkongen,
  2. balkongskyddet täcker hela balkongräcket både på höjden och bredden och installeras så att det hålls jämt och sträckt,
    samt
  3. markis installeras fackmannamässigt på ett sätt som inte riskerar att skada huskonstruktionen eller fasaden, enligt ritningar tillhandahållna av styrelsen.

Välkommen som medlem och boende

För nya (och gamla) medlemmar kan man läsa ytterligare här, Välkommen som medlem och boende i Brf Hjortronstallet i pdf.