Stadgar och regler

Policy kring markiser och balkongskydd

Föreningen har antagit en policy kring markiser och balkongskydd. Markiser och balkongskydd tillåts endast om:

  1. tyget är enfärgat i mellangrå färg, motsvarande färgen på fläktkåporna på balkongen,
  2. balkongskyddet täcker hela balkongräcket både på höjden och bredden och installeras så att det hålls jämt och sträckt,
    samt
  3. markis installeras fackmannamässigt på ett sätt som inte riskerar att skada huskonstruktionen eller fasaden, enligt ritningar tillhandahållna av styrelsen.

Ordningsregler

Föreningen har antagit ordningsregler för att hålla vår gemensamma bostadsmiljö trevlig och gemytlig. Alla medlemmar måste följa ordningsreglerna, och medlemmar ansvarar också för att gäster eller andra som de tar till kvarteret också respekterar ordningsreglerna.

Ladda ner ordningsreglerna som pdf.

Stadgar

Föreningen antog nya stadgar under 2017, för att möta förändringar i Lag om ekonomiska föreningar och Bostadsrättslagen, vilket vi var tvungna att göra senast 2018. Skriv gärna ut stadgarna och förvara i din orange Bopärm. Bopärmen lämnar du i lägenheten den dag lägenheten går över till en ny bostadsrättshavare.

Ladda ner: Stadgar antagna 29 november 2017