Stadsnät (TV, internet och telefon)

Alla lägenheter i föreningen är anslutna till Sundbybergs stadsnät. Alla frågor som rör abonnemang, installation eller felanmälan av stadsnätet besvaras av Sundbybergs stadsnäts kundservice.

Sundbybergs stadsnät