Styrelsen

Ledamöter

Martin Ruist
Ordförande

Andreas Ellsén
Vice ordförande

Daniel Steiner
Fastighetsutveckling

Åke Andersson
Sekreterare

Suppleanter

Volodomyr Khranovskyy

Magnus Levhorn