Uthyrning

Andrahandsuthyrning

Om en bostadsrättshavare har skäl att hyra ut eller upplåta sin lägenhet i andra hand under en period kan föreningen bevilja det. Du måste alltid ha tillstånd för att få upplåta din lägenhet i andra hand. Vanliga skäl är till exempel om du ska jobba eller studera på annan ort, som inte ligger inom pendlingsavstånd, eller att du vill prova att flytta ihop med någon annan.

Vid tillåten andrahandsupplåtelse tar föreningen ut en avgift om 0,1 prisbasbelopp per år. Te x för år 2021 innebär det 4 760 kronor.

Gå in här för att ta reda på årets prisbasbelopp.

Läs gärna informationen nedan och nyttja de blanketter som finns.

Information om behandling av personuppgifter vid andrahandsupplatelse
Fullmakt vid upplåtelse av bostadsrätt i andra hand
Ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse av bostadsrätt
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand