Valberedningen

Valberedningen väljs på föreningsstämman. Dess uppgift är att föreslå personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta, vilket just nu betyder styrelsen. Valberedningen ska också lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer.

 

Vid föreningsstämman hösten 2019 valdes till valberedning:

Rickard Åhnberg

Mikael Sjölin